Zasada zmarłego dawcy i przyszłość dawstwa narządów ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Na przykład pacjenci martwego mózgu są stale nieprzytomni i nie mogą żyć bez respiratora. Odzyskiwanie ich narządów uważa się zatem za dopuszczalne, jeżeli pacjent jest zobowiązany do dawstwa narządów lub przez pacjenta zastępczego w jego imieniu. Ostatnio, aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na transplantalne narządy, zwrócono uwagę na dawców, którzy zostali uznani za zmarłych na podstawie nieodwracalnej utraty funkcji układu krążenia. Tutaj znowu zmagamy się z koniecznością zadeklarowania śmierci, gdy narządy wciąż są zdolne do przeszczepu. Ten wymóg doprowadził do reguł umożliwiających pobieranie narządów po tym, jak pacjent był bez tętna przez co najmniej 2 minuty. Jednak dla wielu takich pacjentów funkcja krążenia nie została jeszcze nieodwracalnie utracona w tym czasie – resuscytacja krążeniowo-oddechowa mogłaby ją przywrócić. Tak więc osiągnięto kompromis, zgodnie z którym pobieranie narządów może rozpocząć się, zanim utrata krążenia jest nieodwracalna, pod warunkiem, że klinicyści czekają wystarczająco długo, aby mieć pewność, że serce nie uruchomi się samoczynnie, a pacjent lub zastępca zgadza się, że resuscytacja będzie nie próbuj (ponieważ taka próba może spowodować, że pacjent zostanie przywrócony do życia po tym, jak zostanie uznany za zmarłego).
Rozsądni ludzie nie mogliby mieć nic przeciwko temu, że postrzeganie tych kompromisów było niczym innym jak medycznymi szarlatanami. Sugerujemy zatem, że solidniejsze podstawy etyki przeszczepiania narządów można znaleźć w dwóch podstawowych zasadach etycznych: autonomii i niezmienności 4. Poszanowanie autonomii wymaga, aby ludzie mogli dokonywać wyborów w warunkach ich umierania, w tym narządów od dawców. Niezadowolenie wymaga ochrony pacjentów przed uszkodzeniem. W związku z tym pacjenci powinni mieć prawo do oddawania ważnych narządów, z wyjątkiem okoliczności, w których mogłoby to im zaszkodzić; i nie doznałby krzywdy, gdy ich śmierć była bliska z powodu decyzji o zaprzestaniu podtrzymywania życia. To, że pacjenci są martwi, zanim ich narządy zostaną odzyskane, nie jest podstawowym wymogiem etycznym. Zamiast tego, blokując uzasadnione prośby od pacjentów i rodzin o darowizny, DDR zarówno narusza autonomię dawcy, jak i niepotrzebnie ogranicza liczbę i jakość przeszczepianych narządów.
Wielu obserwatorów nalega jednak, aby DDR był podtrzymywany, aby utrzymać publiczne zaufanie do przedsiębiorstwa zajmującego się przeszczepianiem narządów. Jednak ograniczone dostępne dowody sugerują, że znaczna część społeczeństwa jest mniej zaniepokojona terminem śmierci przy dawaniu narządów niż procesem podejmowania decyzji i zapewnieniami, że pacjent nie odzyska zdrowia – obawy, które są zgodne z etycznym autonomia i nonmaleficence.5
Chociaż przeniesienie etycznych podstaw darowizn narządów z DDR na zasady autonomii i niezadowolenia wymagałoby stworzenia prawnych wyjątków od naszych przepisów dotyczących zabójstw, nie byłby to pierwszy raz, kiedy walczymy o pogodzenie prawa z pragnieniem indywidualnych pacjentów, aby umrzeć w sposób według własnego wyboru. W latach 70. pacjenci uzyskali prawo do korzystania z respiratora i zaprzestania innych form pomocy życiowej, pomimo argumentów lekarzy, że spowodowałoby to bezprawne zabijanie
[podobne: wyrównywanie ciśnienia w uszach, schab ze śliwką kwestia smaku, ebs ząbkowice ]

Tags: , ,

No Responses to “Zasada zmarłego dawcy i przyszłość dawstwa narządów ad”

 1. Grzegorz Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie raka[...]

 2. Sexual Chocolate Says:

  Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

 3. Take Away Says:

  Article marked with the noticed of: alkomaty jednorazowe[...]

 4. Urszula Says:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: ebs ząbkowice schab ze śliwką kwestia smaku wyrównywanie ciśnienia w uszach