Ryzyko niedokrwiennej choroby serca u kobiet po radioterapii raka piersi AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Średnia dawka promieniowania do serca pozostała istotnie związana z częstością głównych zdarzeń wieńcowych po uwzględnieniu średniej dawki lewej tętnicy wieńcowej zstępującej (p = 0,04). Jednak odwrotność nie miała zastosowania: średnia dawka lewej tętnicy wieńcowej zstępującej nie była istotnie związana z częstością dużych incydentów wieńcowych po uwzględnieniu średniej dawki do serca (P = 0,62). Dyskusja
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet na całym świecie, z ponad milionem nowych rozpoznań rocznie27. Co więcej, co roku dziesiątki tysięcy kobiet na całym świecie otrzymuje diagnozę raka przewodowego in situ. Całkowity 5-letni wskaźnik przeżycia dla tych dwóch połączonych grup diagnostycznych wynosi w przybliżeniu 90%, aw obu grupach wiele osób, które przeżyły, otrzymało radioterapię28. Obecne średnie dawki promieniowania w sercu pochodzące z radioterapii raka piersi wynoszą zazwyczaj około lub 2 Gy dla choroby prawej piersi. W przypadku choroby lewej piersi dawki są zwykle wyższe, ale znacznie się różnią, a u niektórych kobiet, w tym u tych, u których odległość serca od ściany klatki piersiowej jest mała, oraz u osób wymagających wewnętrznego napromieniania sutków, średnia dawka może być w okolicy. 10 Gy.5-11
Spośród 2168 kobiet w tym badaniu średnia dawka do serca wahała się od 0,03 Gy do 27,72 Gy, z ogólną średnią średnich dawek 4,9 Gy. Ryzyko poważnego zdarzenia wieńcowego wzrastało liniowo ze średnią dawką do serca. Wielkość ryzyka wynosiła 7,4% na szarość, bez widocznego progu, poniżej którego nie było ryzyka. Ryzyko zaczęło rosnąć w ciągu pierwszych 5 lat po ekspozycji i trwało przez co najmniej 20 lat. Procentowy wzrost ryzyka na szarość był podobny dla kobiet z i bez czynników ryzyka sercowego w czasie radioterapii.
Siła tego badania polega na tym, że wiąże się ryzyko choroby niedokrwiennej serca u kobiet, które otrzymały radioterapię raka piersi z indywidualnymi dawkami promieniowania kardiologicznego i indywidualnymi czynnikami ryzyka sercowego w momencie rozpoznania raka. Inne mocne strony badania to fakt, że przeprowadzono go u kobiet z nowotworem, które nie powróciły (co pozwoliło uniknąć pomyłki z wpływem dalszego leczenia); było to badanie populacyjne, w tym wszystkie kobiety zarejestrowane jako radioterapia z powodu raka piersi w Danii lub Sztokholmie w okresie zainteresowania (co pozwoliło uniknąć tendencji w badaniach z randomizacją do pominięcia pacjentów ze złym stanem zdrowia); oraz że większość zdarzeń sercowych została potwierdzona w przeglądzie kardiologii lub autopsji. Ponieważ stan zdrowia może odgrywać rolę w selekcji kobiet do radioterapii, do badania włączono tylko kobiety, które otrzymały radioterapię; nierandomizowane porównania kobiet, które padły ofiarą napromieniowania z osobami, które nie uczestniczyły w badaniu, mogą prowadzić do błędnych szacunków ryzyka29.
Ograniczeniem naszych badań było to, że poszczególne oparte na CT informacje na temat radioterapii były niedostępne dla badanych kobiet, ponieważ były one leczone przed erą trójwymiarowego planowania opartego na CT
[patrz też: leki antycholinergiczne, wyrównywanie ciśnienia w uszach, polyvaccinum mite skutki uboczne ]

Tags: , ,

No Responses to “Ryzyko niedokrwiennej choroby serca u kobiet po radioterapii raka piersi AD 7”

 1. Jester Says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

 2. Sky Bully Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: winstrol[...]

 3. Antoni Says:

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

 4. Michalina Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: akumulatory kraków[...]

 5. 57 Pixels Says:

  To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

 6. Necromancer Says:

  [..] Cytowany fragment: dobry ortodonta warszawa[...]

 7. Lidia Says:

  Nic mi sie nie dzieje od momentu wizyty.

Powiązane tematy z artykułem: leki antycholinergiczne polyvaccinum mite skutki uboczne wyrównywanie ciśnienia w uszach