Związek między bakteryjnym zakażeniem pochwy a przedwczesnym porodem niemowlęcia o niskiej masie urodzeniowej cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przedwczesne pęknięcie błon definiowano jako pęknięcie błon przed rozpoczęciem regularnych skurczów macicy. Szacunki dotyczące wieku ciążowego w oparciu o datę ostatniej miesiączki wykazały nieścisłości21. Szacunki oparte na dokładnych historiach miesiączkowych są dokładne w ciągu dwóch tygodni po obu stronach szacowanego wieku, ale w oparciu o niepewne historie lub badania przeprowadzone w drugim badaniu. trymestr jest dokładny tylko w ciągu czterech tygodni. 21 W naszym badaniu 10 procent kobiet nie pamiętało miesiąca z ostatniego miesiączki, a wśród tych, które mogły to zrobić, 55 procent przedstawiało się w opiece prenatalnej w drugim trymestrze, a 19 procent po 20 tygodniach ciąży. Tylko 30 procent pacjentów poddano ultrasonografii przed rejestracją. Wśród 10 397 kobiet, 1193 (11,5 procent) dostarczono przed terminem (niezależnie od masy urodzeniowej noworodka). Jednak tylko 504 niemowlęta (4,8 procent) urodziły się przedwcześnie z niską masą urodzeniową, podczas gdy pozostałe 689 niemowląt (6,6 procent) urodzonych po mniej niż 37 tygodniach ciąży ważyło 2500 g lub więcej. Dane te sugerowały, że wiele niemowląt sklasyfikowanych jako przedwczesne na podstawie ostatniej miesiączki matki mogło nie być przedwczesne. Aby skorygować ewentualne błędne klasyfikacje, grupa urodzonych przedwcześnie niemowląt została podzielona na tych, którzy mieli niską masę urodzeniową i tych, którzy nie mieli. Grupa z niską masą urodzeniową miała średni (. SD) wiek ciążowy 32,4 . 3,2 tygodnia i średnią masę urodzeniową 1822 . 556 g. Dla porównania, grupa bez niskiej masy urodzeniowej miała średni wiek ciążowy 35,0 . 1,5 tygodnia i średnią masę urodzeniową 3054 . 393 g. Ponadto niemowlęta w grupie z niską masą urodzeniową znacznie częściej niż pozostałe niemowlęta miały zespół zaburzeń oddechowych (36 procent vs. 4 procent, p <0,001) i spędzały ponad tydzień na intensywnej terapii noworodków jednostka (44 procent vs. 15 procent, P <0,001). Przewaga poważnych następstw u noworodków urodzonych przedwcześnie wystąpiła w grupie z niską masą urodzeniową.1 Tak więc przedwczesne porody niemowlęcia z niską masą urodzeniową były głównym rezultatem, zarówno ze względu na to, że jest to klinicznie ważne, jak i dlatego, że pomogło skorygować wszelkie błędne klasyfikacje. wieku ciążowego.
Analiza statystyczna
Dane wprowadzono do formularzy i przesłano do Centrum Koordynacji Danych, gdzie formularze były edytowane i zwracane do ośrodków klinicznych w celu wprowadzenia w razie potrzeby poprawek. Zmienne jakościowe porównano za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fischera.22 Metoda Woolfa została użyta do obliczenia 95-procentowych przedziałów ufności dla jednowymiarowych ilorazów szans.23 Uważa się, że dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotność statystyczną. Analizy wielowymiarowe przeprowadzono za pomocą procedur regresji logistycznej, w których uwzględniono inne zmienne przewidujące poród niemowlęcia o niskiej masie urodzeniowej.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Związek przedwczesnego porodu niemowląt z niską masą urodzeniową i bakteryjną waginozą z cechami demograficznymi, położniczymi i behawioralnymi oraz florą narządów płciowych u 10 397 kobiet w ciąży. Spośród 10 397 kobiet po porodzie, 504 (4,8 procent) zostało wydanych z wcześniaków o niskiej masie urodzeniowej
[hasła pokrewne: maliszczak trzebinia, studio radek, witrektomia cennik ]

Tags: , ,

No Responses to “Związek między bakteryjnym zakażeniem pochwy a przedwczesnym porodem niemowlęcia o niskiej masie urodzeniowej cd”

  1. Crazy Eights Says:

    Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

  2. Olaf Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kraków dentysta[...]

  3. Jokers Grin Says:

    Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

Powiązane tematy z artykułem: maliszczak trzebinia studio radek witrektomia cennik