Stomatologia i ortodoncja
Just another WordPress site

Sól hydroksyetylowa lub sól fizjologiczna do resuscytacji płynów w intensywnej terapii AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Aby przeliczyć wartości kreatyniny na miligramy na decylitr, podziel przez 88,4. Analiza post hoc wykazała, że poziomy kreatyniny w surowicy były znacząco zwiększone, a wydalanie moczu było znacząco zmniejszone w grupie HES, w porównaniu z grupą soli fizjologicznej, podczas pierwszych 7 dni (odpowiednio P = 0,004 i 0,003) (Figura 3). Ponadto, gdy składniki kreatyniny i wydaliny moczu w każdej kategorii RIFLE analizowano oddzielnie, względne ryzyko spełnienia kryteriów ryzyka dysfunkcji nerek (RIFLE-R) lub uszkodzenia nerek (RIFLE-I) było wyższe w HES grupy niż w grupie soli fizjologicznej (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
Nie było znaczącej różnicy między grupami w częstości zgonów na oddziale intensywnej terapii, po 28 dniach, w szpitalu lub w przypadku nowych przypadków niewydolności oddechowej lub nowego układu krzepnięcia. Częstość niewydolności nowego narządu sercowo-naczyniowego była istotnie niższa w grupie HES niż w grupie leczonej solą fizjologiczną (36,5% vs. 39,9%) (ryzyko względne, 0,91, 95% CI, 0,84 do 0,99, P = 0,03). Częstość niewydolności nowego narządu wątroby była istotnie wyższa w grupie z HES niż w grupie leczonej solą fizjologiczną (1,9% vs. 1,2%) (ryzyko względne, 1,56; 95% CI, 1,03 do 2,36, P = 0,03). Nie było znaczących różnic w czasie trwania wentylacji mechanicznej, terapii nerkozastępczej lub pobytu na oddziale intensywnej terapii lub hospitalizacji pomiędzy obiema grupami (Tabela 2). Nie było znaczącej różnicy między grupami w zakresie śmiertelności specyficznej dla danej przyczyny w ciągu 90-dniowego okresu obserwacji (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Główne wyniki były podobne po dostosowaniu dla podstawowych zmiennych towarzyszących (tabela S6 w dodatkowym dodatku).
Zastosowanie HES wiązało się ze znaczącym wzrostem częstości zdarzeń niepożądanych (4,6% w porównaniu z 3,3%, p = 0,006). Spośród tych zdarzeń najczęściej obserwowano świąd i wysypkę (tabela 2).
Dyskusja
W tym randomizowanym, kontrolowanym badaniu nie zaobserwowano znaczącej różnicy w śmiertelności po 90 dniach w heterogenicznej populacji pacjentów z OIOM, którzy otrzymali 6% HES (130 / 0,4) w 0,9% soli fizjologicznej i ci, którzy otrzymali 0,9% roztworu soli w monoterapii w celu resuscytacji płynów. Wpływ na śmiertelność nie różnił się znacząco w sześciu predefiniowanych parach podgrup.
Nasze badanie było szeroko zakrojoną, pragmatyczną próbą wzorowaną na badaniu Salmon versus Albumin Fluid Evaluation (SAFE) 15. Staraliśmy się zminimalizować ryzyko stronniczości poprzez scentralizowaną randomizację, ukrywanie przydziałów i oślepianie zadań w grupie badanej. Użyliśmy silnego pierwotnego wyniku mierzonego w przedziale istotnym dla tej populacji badanej.16,17 Aby jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko błędu, opublikowaliśmy plan analizy statystycznej, w tym predefiniowane podgrupy, przed odtajnieniem przydziałów w grupie badanej.
Ograniczeniem naszych badań jest to, że zaobserwowana stopa zgonu była mniejsza niż przewidywano
[przypisy: metoda ndt, poznań badania genetyczne, nfz wrocław przeglądarka skierowań ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: metoda ndt nfz wrocław przeglądarka skierowań poznań badania genetyczne