Sól hydroksyetylowa lub sól fizjologiczna do resuscytacji płynów w intensywnej terapii AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Pacjenci, którzy spełniali kryteria kwalifikacyjne, byli tymi, których klinicysta uznał za wymagających resuscytacji płynowej, co zdefiniowano jako podawanie dużej dawki płynu dożylnego powyżej i powyżej wymaganej dla płynów podtrzymujących lub zastępczych. Płyn podawano w celu skorygowania hipowolemii w dowolnym momencie podczas przyjęcia pacjenta na oddział intensywnej terapii, zgodnie z ustaleniami lekarza leczącego i popartego co najmniej jednym obiektywnym kryterium fizjologicznym (tabela S1A w dodatkowym dodatku, dostępna pod adresem). Lekarze leczący określili początkową i następną objętość oraz szybkość podawania płynu resuscytacyjnego, w zależności od objawów klinicznych i późniejszej odpowiedzi na podanie płynu. Pacjenci, którzy otrzymali ponad 1000 ml HES przed badaniem przesiewowym, ci z nieodłączną lub obecną zależną od dializy niewydolnością nerek oraz osoby z dowodami krwotoku śródczaszkowego w tomografii komputerowej czaszki zostali wykluczeni. Pełna lista kryteriów wykluczenia znajduje się w tabeli S1B w dodatkowym dodatku.
Badanie Randomizacji i leczenia
Leczenie zostało losowo przydzielone w zaszyfrowanym internetowym systemie randomizacji z wykorzystaniem algorytmu minimalizacji stratyfikowanego według instytucji i rozpoznania urazowego.
Pacjenci zostali przydzieleni do otrzymania 6% HES (130 / 0,4) w 0,9% soli fizjologicznej (Voluven, Fresenius Kabi) lub 0,9% soli fizjologicznej w nierozróżnialnych workach 500 ml Freeflex9 dla wszystkich resuscytacji płynów w OIOM aż do wypisu, śmierci lub 90 dni po randomizacji.
Zgodnie z rejestracją przez Australijską Agencję ds. Towarów Terapeutycznych i Urząd ds. Bezpieczeństwa Narkotyków i Urządzeń Nowej Zelandii dla 6% HES (130 / 0,4), płyn badawczy podawano do maksymalnej dawki 50 ml na kilogram masy ciała na dobę, następnie otwarty 0,9% roztwór soli w pozostałej części 24-godzinnego okresu.
Zaprzestano badania płynu u pacjentów leczonych dowolnym sposobem leczenia nerkozastępczego. U tych pacjentów zalecono leczenie solą fizjologiczną, ale dozwolony był każdy inny płyn oprócz HES. Podawanie płynów resuscytacyjnych poza OIT nie było kontrolowane.
Wszystkie inne aspekty opieki nad pacjentem, w tym płyny podtrzymujące i żywienie, monitorowanie układu sercowo-naczyniowego, wsparcie farmakologiczne oraz wsparcie oddechowe i nerkowe, zostały przeprowadzone według uznania klinicystów.
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędową miarą wyniku była śmiertelność z dowolnej przyczyny 90 dni po randomizacji.
Drugorzędnymi efektami w 90-dniowym okresie obserwacji było wystąpienie ostrego uszkodzenia nerek, zdefiniowanego przy użyciu systemu oceny pięciu kategorii, w celu oceny ryzyka, urazu, niepowodzenia, straty i schyłkowego uszkodzenia nerek (RIFLE) 11; stosowanie terapii nerkozastępczej; nowe awarie narządów układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, układu krzepnięcia i wątroby, które nie występowały na początku badania; czas trwania wentylacji mechanicznej i terapii nerkozastępczej; i śmiertelność specyficzna dla przyczyny.
Stosując kryteria diagnostyczne RIFLE, ocenialiśmy pacjentów pod kątem ryzyka dysfunkcji nerek (RIFLE-R), uszkodzenia nerek (RIFLE-I) i niewydolności nerek (RIFLE-F) na podstawie przyrostowych wzrostów w stężeniu kreatyniny w surowicy w stosunku do wartości wyjściowych oraz zmniejszenie wydalania moczu w określonych okresach
[patrz też: polyvaccinum mite skutki uboczne, kalikreina, czop ropny na migdale ]

Tags: , ,

No Responses to “Sól hydroksyetylowa lub sól fizjologiczna do resuscytacji płynów w intensywnej terapii AD 3”

  1. Kuba Says:

    Co jest w pakiecie takiego zabiegu

  2. Leon Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do alkohol a zdrowie[...]

  3. New Cycle Says:

    jagody goji są smaczne i to wystarczy

Powiązane tematy z artykułem: czop ropny na migdale kalikreina polyvaccinum mite skutki uboczne