Stomatologia i ortodoncja
Just another WordPress site

Ryzyko niedokrwiennej choroby serca u kobiet po radioterapii raka piersi

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Radioterapia raka piersi często wiąże się z przypadkowym narażeniem serca na promieniowanie jonizujące. Wpływ tej ekspozycji na późniejsze ryzyko choroby niedokrwiennej serca jest niepewny. Metody
Przeprowadziliśmy populacyjne badanie kliniczno-kontrolne głównych zdarzeń wieńcowych (tj. Zawału mięśnia sercowego, rewaskularyzacji wieńcowej lub zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca) u 2168 kobiet poddanych radioterapii raka piersi w latach 1958-2001 w Szwecji i Danii; badanie obejmowało 963 kobiety z poważnymi zdarzeniami wieńcowymi i 1205 kontroli. Indywidualne informacje o pacjencie uzyskano z dokumentacji szpitalnej. Dla każdej kobiety średnie dawki promieniowania dla całego serca i lewej tętnicy wieńcowej zstępującej zostały oszacowane na podstawie jej karty radioterapii.
Wyniki
Całkowita średnia średnich dawek dla całego serca wynosiła 4,9 Gy (zakres, od 0,03 do 27,72). Częstość poważnych zdarzeń wieńcowych wzrastała liniowo ze średnią dawką do serca o 7,4% na szarość (95% przedział ufności, 2,9 do 14,5; P <0,001), bez wyraźnego progu. Wzrost rozpoczął się w ciągu pierwszych 5 lat po radioterapii i trwał do trzeciej dekady po radioterapii. Proporcjonalny wzrost częstości poważnych incydentów wieńcowych na szarość był podobny u kobiet iu kobiet bez czynników ryzyka sercowego w czasie radioterapii.
Wnioski
Narażenie serca na promieniowanie jonizujące podczas radioterapii raka piersi zwiększa częstość występowania choroby niedokrwiennej serca. Wzrost jest proporcjonalny do średniej dawki do serca, rozpoczyna się w ciągu kilku lat po ekspozycji i trwa przez co najmniej 20 lat. Kobiety z wcześniej istniejącymi czynnikami ryzyka sercowego mają większy bezwzględny wzrost ryzyka związanego z radioterapią niż inne kobiety. (Finansowane przez Cancer Research UK i inne).
Wprowadzenie
Randomizowane badania wykazały, że radioterapia we wczesnym stadium raka piersi może zmniejszyć częstość nawrotów i zgonów z powodu raka piersi.1,2 Jednak długoterminowa obserwacja w niektórych badaniach wykazała, że radioterapia może również zwiększać ryzyko niedokrwienia choroba serca, przypuszczalnie przez przypadkowe naświetlanie serca.1.3
Schematy radioterapii raka piersi zmieniły się, ponieważ kobiety w tych badaniach napromieniano, a dawki promieniowania, na które eksponowane jest serce, są obecnie ogólnie niższe.4 Niemniej jednak u większości kobiet serce nadal otrzymuje dawki od do 5 Gy. 5-11 Kilka badań sugeruje, że ekspozycje na tym poziomie mogą powodować chorobę niedokrwienną serca, 12-14, ale niepewność co do wielkości ryzyka po podaniu jakiejkolwiek dawki do serca, podobnie jak czas rozwoju choroby związanej z promieniowaniem oraz wpływ innych sercowych czynników ryzyka
[podobne: bezpłatne leki dla seniora, ciemnozielony stolec, witrektomia cennik ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: bezpłatne leki dla seniora ciemnozielony stolec witrektomia cennik