Ryzyko niedokrwiennej choroby serca u kobiet po radioterapii raka piersi AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Gdy kobiety były pogrupowane według tego, czy średnia dawka promieniowania dla serca była mniejsza niż 2 Gy, 2 do 4 Gy, 5 do 9 Gy, lub 10 lub więcej Gy, procentowy wzrost częstości poważnych zdarzeń wieńcowych w tych czterech kategoriach w porównaniu z szacunkową stawką, jeśli dawka kardiologiczna wynosiła zero, wynosi 10% (95% CI, -9 do 33), 30% (95% CI, 14 do 49), 40% (95% CI, 15 do 72) i 116% (95% CI, 59 do 195). Procentowy wzrost na szarość nie różnił się istotnie w zależności od czynników dopasowujących stosowanych w doborze kontroli, cechach nowotworów (w tym, czy guz był w lewej lub prawej piersi), czy też leczeniu raka oprócz radioterapii. Pomimo faktu, że częstość poważnych zdarzeń wieńcowych była wyższa wśród kobiet z kardiologicznymi czynnikami ryzyka niż wśród osób bez takich czynników ryzyka, procentowy wzrost częstości poważnych incydentów wieńcowych na szarość był podobny dla kobiet z oraz bez kardiologicznego czynnika ryzyka w momencie rozpoznania raka piersi (tabela 2). Odmiana z czasem od ekspozycji
Tabela 3. Tabela 3. Procentowy wzrost częstości poważnych zdarzeń wieńcowych na szarość, według czasu od radioterapii. Procentowy wzrost częstości poważnych zdarzeń wieńcowych na szarość promieniowania w zależności od liczby lat od ekspozycji na promieniowanie był następujący: 0 do 4 lat, 16,3% (95% CI, 3,0 do 64,3); 5 do 9 lat, 15,5% (95% CI, 2,5 do 63,3); 10 do 19 lat, 1,2% (95% CI, -2,2 do 8,5); i 20 lub więcej lat, 8,2% (95% CI, 0,4 do 26,6) (tabela 3). Zmienność tych wartości była zgodna z przypadkową zmiennością (P = 0,16 dla heterogeniczności, P = 0,26 dla trendu). Ustalenia były podobne, gdy analizę powtórzono osobno w zależności od wieku w momencie rozpoznania raka piersi, obecności lub braku wcześniejszych czynników ryzyka sercowego, czy pacjent zmarł z powodu choroby niedokrwiennej serca i czy przypadek kardiologii szpitalnej pacjenta rejestr lub protokół z autopsji zostały poddane przeglądowi (tabele od S5 do S8 w dodatku uzupełniającym).
Inne miary dawkowania
Całkowita średnia średnich dawek EQD2 do serca wynosiła 3,9 Gy (zakres od 0,1 do 30,4). Średnie dawki i dawki EQD2 w sercu były silnie skorelowane (współczynnik korelacji 0,98). Wyniki analiz opartych na dawce i dawce EQD2 były zatem podobne (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Oszacowano również średnie szacunkowe wartości lewej tętnicy wieńcowej zstępującej przedniej oraz serca (współczynnik korelacji 0,76) (tabela S9 w dodatku uzupełniającym). Średnia dawka promieniowania w sercu była lepszym wskaźnikiem częstości występowania poważnych zdarzeń wieńcowych niż średnia dawka lewa przednia tętnica wieńcowa (P <0,001 dla średniej dawki do serca; P = 0,001 dla średniej dawki po lewej stronie przednia tętnica wieńcowa zstępująca) [hasła pokrewne: ciemnozielony stolec, witrektomia cennik, licówki porcelanowe cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Ryzyko niedokrwiennej choroby serca u kobiet po radioterapii raka piersi AD 6”

 1. Mud Pie Man Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sprzęt medyczny[...]

 2. Justyna Says:

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

 3. Pluto Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kardiolog[...]

 4. Marbles Says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

 5. Aurelia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: tanie sushi warszawa[...]

 6. Blanka Says:

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

Powiązane tematy z artykułem: ciemnozielony stolec licówki porcelanowe cena witrektomia cennik