Stomatologia i ortodoncja
Just another WordPress site

Ryzyko niedokrwiennej choroby serca u kobiet po radioterapii raka piersi AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Natomiast całkowity stosunek częstości występowania poważnego zdarzenia wieńcowego u kobiet z chorobą niedokrwienną w wywiadzie w porównaniu z kobietami bez takiej historii wynosił 6,67 (95% przedział ufności [CI], 4,37 do 10,18). Stosunek częstości wynosił 13,43 (95% CI, 7,65 do 23,58) w ciągu pierwszych 10 lat po rozpoznaniu raka w porównaniu z 2,09 (95% CI, 1,05 do 4,13) w późniejszych latach (P <0,001) (Tabela S4 w Dodatku Dodatek). Częstość występowania głównych incydentów wieńcowych była również podwyższona u kobiet, u których występowały inne choroby układu krążenia, cukrzyca lub przewlekła obturacyjna choroba płuc; wśród kobiet, które paliły; oraz wśród kobiet o wysokim wskaźniku masy ciała lub historii regularnego stosowania analgetycznego. Stosunek częstości występowania jednego lub więcej z tych czynników, ale bez choroby niedokrwiennej serca, wynosił ogólnie 1,96 (95% CI, 1,60 do 2,40); w ciągu pierwszych 10 lat po rozpoznaniu raka współczynnik szybkości wynosił 2,60 (95% CI, 1,89 do 3,57) w porównaniu z 1,63 (95% CI, 1,24 do 2,15) w późniejszych latach (P = 0,03). Wpływ radioterapii
Ryc. 1. Wskaźnik głównych zdarzeń wieńcowych według średniej dawki promieniowania do serca, w porównaniu z szacowaną częstością bez narażenia na promieniowanie do serca. Główne zdarzenia wieńcowe obejmowały zawał mięśnia sercowego, rewaskularyzację wieńcową i zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca. Wartości dla linii ciągłej obliczono za pomocą szacunków dawki dla poszczególnych kobiet. Kręgi pokazują wartości dla grup kobiet, sklasyfikowane według kategorii dawkowania; powiązane pionowe linie reprezentują 95% przedziały ufności. Wszystkie szacunki zostały obliczone po stratyfikacji w odniesieniu do kraju i wieku w przypadku rozpoznania raka piersi, roku rozpoznania raka piersi, odstępu czasu między diagnozą raka piersi a pierwszym istotnym zdarzeniem wieńcowym dla pacjentów z przypadkami lub datą indeksowania dla kontroli (wszystkie w kategoriach 5-letnich ) oraz obecność lub brak kardiologicznego czynnika ryzyka. Kategorie promieniowania były mniejsze niż 2, 2 do 4, 5 do 9 i 10 Gy lub więcej, a średnie średnie dawek dla serca kobiet w tych kategoriach wynosiły odpowiednio 1,4, 3,4, 6,5 i 15,8 Gy. .
Tabela 2. Tabela 2. Dawka promieniowania dla serca i procentowy wzrost częstości poważnych zdarzeń wieńcowych na szarość, w zależności od czynników ryzyka i innych cech. Ogólna średnia szacowanych średnich dawek promieniowania do serca wynosiła 6,6 Gy dla kobiet z nowotworami w lewej piersi, 2,9 Gy dla osób z guzami w prawej piersi i 4,9 Gy ogółem (zakres, 0,03 do 27,72). Częstość występowania dużych incydentów wieńcowych wzrosła o 7,4% dla każdego wzrostu o Gy w średniej dawce promieniowania dostarczonej do serca (95% CI, 2,9 do 14,5; P <0,001) (Figura 1) [patrz też: warszawa medycyna estetyczna, infra sauna, stacja dializ ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: infra sauna stacja dializ warszawa medycyna estetyczna