Stomatologia i ortodoncja
Just another WordPress site

Riociguat w leczeniu przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Wzrost 6-minutowego spaceru w populacyjnej populacji (Tabela S2 w Uzupełniającym dodatku) był zgodny ze wzrostem głównej analizy. Efekt leczenia był spójny we wcześniej zdefiniowanych podgrupach pacjentów (ryc. S2 i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Dodatkowe punkty końcowe
Opór naczyniowy płuc zmniejszył się o 226 dyn . s . cm-5 w grupie przyjmującej riocygu, w porównaniu ze wzrostem o 23 dyn . s . cm-5 w grupie placebo (średnia różnica najmniejszych kwadratów, -246 dyn . s . cm -5; 95% CI, -303 do -190; P <0,001) (Tabela 2). Produkt Riociguat był również związany ze znaczącą poprawą innych parametrów hemodynamicznych, w tym średniego ciśnienia w tętnicy płucnej i pojemności minutowej serca (Tabela 2). Poziomy NT-proBNP były istotnie zmniejszone u pacjentów leczonych riocyguatem, a zmiany w klasie czynnościowej WHO po 16 tygodniach również znacznie faworyzowały riocyguat (Tabela 2).
Tabela 3. Tabela 3. Pogorszenie się stanu klinicznego i zdarzenia niepożądane. Nie było istotnej różnicy w częstości występowania klinicznie pogarszających się zdarzeń pomiędzy grupą riociguat a grupą placebo (odpowiednio 2% i 6%, P = 0,17) (tabela 3). Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące odsetka pacjentów z klinicznym pogorszeniem przedstawiono na ryc. S3 w dodatkowym dodatku.
Na podstawie wcześniej ustalonej hierarchicznej procedury testowej, analizy wyników duszności Borg i jakości życia uznano za wstępne (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Wynik duszności Borg zmniejszył się o 0,8 punktu w grupie riocyguatu i wzrósł o 0,2 punktu w grupie placebo (P = 0,004). Istniała nominalnie znacząca różnica między obiema grupami w zmianie wyniku EQ-5D, ale nie w zmianie w wyniku kwestionariusza LPH (Tabela 2).
Bezpieczeństwo
Działania niepożądane, które wystąpiły najczęściej w okresie badania, przedstawiono w Tabeli 3. Najczęściej występującymi poważnymi zdarzeniami niepożądanymi były niewydolność prawej komory (u 3% pacjentów w każdej grupie), omdlenia (w 2% grupy riocygu i 3 % grupy placebo) i krwioplucie (w 2% z grupy riociguat). Ciężkie zdarzenia niepożądane związane z lekiem w grupie otrzymującej riocygu to: omdlenie u trzech pacjentów (2%) i zapalenie żołądka, ostra niewydolność nerek i niedociśnienie u jednego pacjenta (1%); w grupie placebo doszło do omdlenia i urazu u jednego pacjenta (1%).
Pięciu pacjentów (3%) w grupie riocyguatu i dwóch (2%) w grupie placebo zaprzestało stosowania badanego leku z powodu zdarzeń niepożądanych. U jednego pacjenta z grupy riociguat zdarzenia niepożądane (biegunka, zgaga, nudności, wymioty i ból głowy) prowadzące do przerwania leczenia zostały uznane przez badacza za związane z badanym lekiem.
[patrz też: cystis epidermalis, przychodnia lekarz ostrowiec, przychodnia chirurgii naczyniowej ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: cystis epidermalis przychodnia chirurgii naczyniowej przychodnia lekarz ostrowiec