Posts Tagged ‘stacja dializ’

CHOROBY GRUCZOLU KROKOWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stacja dializ’

CHOROBY GRUCZOLU KROKOWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

10 dni dieta zasadowa (potrawy Jarskie oraz codziennie 8 g cytrynianiu potasu i 3 g salolu). Zmiana diety co 10 dni. W razie. wydolności nerek polecamy równocześnie picie dużych ilości herbaty. Jeśli takie leczenie doustne jest mało skuteczne, możemy je uzupełnić leczeniem miejscowym środkami odkażającymi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stacja dializ’

CHOROBY GRUCZOLU KROKOWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Zatkawszy probówki korkiem zawartość ich miesza się przez kilkakrotne obracanie dnem do góry, po czym korki wyjmuje się. Do pierwszej z probówek Pyrex zawierających hydrolizowane i oziębione roztwory mukoproteiny – tak samo postępuje się w stosunku do probówek ze zhydrolizowanymi i oziębionymi roztworami mukoproteozy – dodaje się 1,5 ml odczynnika Folin-Ciocalteu (odczynnik 7) i uzupełnia się wodą przekroploną do znaczka 25 ml. Probówki obraca się kilkakrotnie do góry dnem, po czym pozostawia się je otwarte. Początkowe brudnozielone zabarwienie roztworu przechodzi w czysto niebieskie, którego stężenie zależy od ilości badanego ciała mucynowego. W taki sam sposób postępuje się z wszystkimi probówkami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stacja dializ’

CHOROBY GRUCZOLU KROKOWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Badanie wymiocin. Doniosłe dane dla rozpoznania chorób żołądka można uzyskać nieraź badaniem wymiocin. Toteż nie można go nigdy zaniechać. Wymiociny bada się gołym okiem, chemicznie i drobnowidowo. Gołym okiem bada się ilość, wygląd i skład wymiocin. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »