Stomatologia i ortodoncja
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Rezonans Warszawa’

Wirusy grypy pandemicznej – w nadziei, że droga nie zostanie wzięta ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Dowody epidemiologiczne i archeologiczne dowodzą, że ograniczenie tego podtypu HA można cofnąć do pandemii 1830 i 1889, 5 potwierdzając przekonanie, że pandemie grypy występują w cyklach H1, H2 i H3 oraz że ta cykliczność jest kierowana przez starsze kohorty urodzeniowe, które zachowują i nowsze kohorty które nie mają odporności na wysoką HA-specyficzną populację. Wydaje się, że pozorne ograniczenie HA nie jest przypadkowe, ponieważ geny HA wirusa grypy, które były związane z ludzkimi wirusami pandemicznymi, takie jak H1 i H2, nie są szczególnie powszechne w wirusach ptasich, a ponieważ częściej występują podtypy ptasiej grypy, takie jak H4. i H6, nigdy nie były widziane w wirusach przystosowanych do człowieka. Jeśli kilka lub żadna z milionów wirusów ptasiej grypy, które nieustannie infekują ludzi, stanie się pandemią, jak powstają pandemie. Wiemy, że wszystkie wirusy pandemiczne od 1918 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Rezonans Warszawa’

Wirusy grypy pandemicznej – w nadziei, że droga nie zostanie wzięta ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Przyjmując to roczne ryzyko 9% w grupie kontrolnej (dwie trzecie pacjentów przy wskaźniku zdarzeń wynoszącym 6% i jedną trzecią w wysokości 15%) w pierwotnym punkcie końcowym i spodziewa się 33% zmniejszenia ryzyka względnego w grupa monitorująca (przy dwustronnym poziomie alfa wynoszącym 5% i błędem beta 20%), obliczyliśmy, że musielibyśmy zapisać ogółem 2466 pacjentów, aby wykazać wyższość strategii monitorowania i dostosowania dawki. Zakładając niski wskaźnik ścierania, zdecydowaliśmy, że 2500 pacjentów będzie potrzebowało poddania się randomizacji w badaniu. Nie przeprowadzono ponownej oceny próby. Analiza została oparta na wszystkich zdarzeniach, które miały miejsce w populacji, która miała zamiar leczyć, która została zdefiniowana jako wszyscy pacjenci poddani randomizacji i którzy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Rezonans Warszawa’

Wirusy grypy pandemicznej – w nadziei, że droga nie zostanie wzięta ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Autorzy Vanderbilt University przeprowadzili analizę danych. Wszyscy autorzy przyczynili się do napisania i przeglądu manuskryptu i nie zaangażowano żadnych dodatkowych niewymienionych osób. Wszyscy autorzy ponoszą odpowiedzialność za integralność i kompletność danych. Analiza statystyczna
Wszystkie analizy zostały dostosowane do wagi pobierania próbek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Rezonans Warszawa’

Wirusy grypy pandemicznej – w nadziei, że droga nie zostanie wzięta ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W obu panelach przyjęto, że rozkład sercowych czynników ryzyka w populacji jest równy rozkładowi w niniejszym badaniu. Skumulowane ryzyko dla innych średnich dawek promieniowania dla serca i dla różnych grup wiekowych podczas napromieniania podano w tabelach S12 i S13 w dodatkowym dodatku. Ostre zdarzenia wieńcowe to niejeczne lub śmiertelne poważne incydenty wieńcowe lub niestabilna dławica piersiowa. W przypadku 50-letniej kobiety bez wcześniejszych czynników ryzyka sercowego, radioterapia z zastosowaniem średniej dawki do 3 Gy zwiększyłaby ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca przed osiągnięciem wieku 80 lat z 1,9% do 2,4% (tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries