Ortodonta
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘karboksyterapia’

Metode zadoscczyniaca tej potrzebie opracowal w kierowanej przeze mnie klinice Seweryn -Cutronberq

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Metodę zadośćczyniącą tej potrzebie opracował w kierowanej przeze mnie klinice Seweryn -Cutronberq. Polega ona na badaniu właściwości fizyko-chemicznych zawartości żołądka na czczo i w 45 minut po nieco zmienionym próbnym śniadaniu Gluzińskiego-Jaworsklego. Postępowanie: badany otrzymuje wieczorem wieczęrzę składającą się z 150 g przysmażonej cielęciriy siekanej, talerza bulionu mięsnego z ziemniakami, kompotu z 6-8 śliwek oraz szklankę herbaty. Nazajutrz rano na czczo po upływie 12 godzin wydobywa się za pomocą zwykłęgo (grubego) zgłębnika zawartość żołądkową tzw. okresu międzytrawiennego (A) i podaje się badanemu śniadanie białkowe w postaci posiekanego na drobne kawałki białka, jaja kurzego, ściętego przez 10 minutowe gotowanie w 40 mI wody przekroplonej, do której dodaje się następnie jeszcze 60 mI wody. Po 45 minutach wydobywa się ponownie zawartość żołądkową tzw. okresu trawiennego (B). W każdej zawartości oznacza si ilość, wygląd, barwę, przejrzystość, domieszki widoczne gołym okiem (śluz, ropa, krew, resztki pokarmowe), a po przesączeniu współczynnik załamania światła (n) za pomocą refraktometru głębinowego Pulfricha, napięcie powierzchniowe (8) kroplomierzem Traubegn, lepkość (v) wiskozymetrem Ostwalda, stężenie jonów wodorowych (pH) metodą wskaźników według Miciuieiisa, wolny kwas solny (L), kwas solny luźno związany (C) i ogólną kwaśność (A) miareczkowaniem n/lO roztworem ługu sodowego; pH można oznaczyć także przez obliczenie według wolnego kwasu solnego albo na podstawie gotowych tablic wzorcowych. [przypisy: dentysta Kraków, dentysta legnica, karboksyterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘karboksyterapia’

Metode zadoscczyniaca tej potrzebie opracowal w kierowanej przeze mnie klinice Seweryn -Cutronberq

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Rywanol stosujemy, jeżeli odczyn moczu jest obojętny. Sole srebra podajemy razem z salolem i błękitem metylenowym; nie można ich jednak podawać z urotropiną, gdyż sole srebra wytrącają urotropinę. Protargol stosujemy w rozczynie 2 – 10%. Azotan srebra stosujemy w stężeniach nie większych jak 1 : 4000 i to tylko jednorazowo. Penicylina i streptomycyna nie mają jak dotąd zastosowania jako środki działające wybiórczo w zakażeniach dróg moczowych; stosujemy je jednak w celu uzupełnienia wymienionych wyżej lęków. [podobne: dentysta rzeszów, karboksyterapia, Dentysta warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries