Posts Tagged ‘kalikreina’

Biorąc naszą lekcję – Poprawa przestrzegania w erze odpowiedzialności ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ponieważ ich pensje pośrednio wiążą się z zachowaniami pacjentów, lekarze w ACO i PCMH będą teoretycznie bardziej zmotywowani do edukowania pacjentów na temat leczenia farmakologicznego i usuwania barier w jego stosowaniu. Bariery te jednak sięgają od praktycznych po głęboko psychologiczne i różnią się znacznie między pacjentami i chorobami. Aby rozwiązać praktyczne przeszkody, takie jak koszt lub zapomnienie, lekarze mogą przepisać leki generyczne lub zaproponować strategie organizacyjne, takie jak cotygodniowe bunkry. ACO nie będą w stanie wyeliminować copaymentów, ale niedawne badanie z udziałem pacjentów, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego, wykazało, że poprawia to przyczepność.3 Skutki uboczne są trudniejsze do przewidzenia i rozwiązania, i zawsze istnieje ryzyko ich przeceniania, tak aby stają się samospełniającą się przepowiednią. Ale dla niektórych pacjentów po prostu posiadanie planu gry w celu skontaktowania się z lekarzem w przypadku nietolerancji może złagodzić przerwy w przestrzeganiu terminów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »