Stomatologia i ortodoncja
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘dentysta legnica’

Biorąc naszą lekcję – Poprawa przestrzegania w erze odpowiedzialności cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Elektroniczne przepisywanie spowoduje lepsze źródła danych i możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym. Powinniśmy uzyskać wgląd w najlepsze sposoby udzielania porad pacjentom, ukierunkowywać komunikację, korzystać z sieci społecznościowych pacjentów w celu promowania zdrowszego zachowania i wdrażać technologię informacji zdrowotnej w celu promowania właściwego stosowania leków. Oczywiście wiele intuicyjnie rozsądnych inicjatyw poprawy jakości miało niezamierzone konsekwencje. Na przykład, kiedy w Nowym Jorku wdrożono publiczne raportowanie wyników operacji kardiochirurgicznych w latach 80. ubiegłego wieku, śmiertelność początkowo spadła, ale późniejsza analiza wykazała, że pacjenci z wysokim ryzykiem byli często odrzucani, a pacjenci czarni i latynoscy byli nieproporcjonalnie odmawiający operacji.5 Analitycy postawili hipotezę, że chirurdzy postrzegali te grupy mniejszościowe jako wyższe ryzyko, a zatem jako zagrożenia dla ich ocen wydajności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta legnica’

Biorąc naszą lekcję – Poprawa przestrzegania w erze odpowiedzialności cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Wirusy H9N2 rozprzestrzeniają się panzootycznie u drobiu, a także zakażają świnie, a ludzie sugerują nieodłączną zdolność przystosowania się do wielu gatunków. Ta zdolność adaptacyjna jest niepokojąca, ponieważ wirusy H7N9 mogą teoretycznie rozprzestrzeniać się z podobną łatwością, aby napotkać inne krążące geny wirusa grypy przystosowane do ssaków, które nadają się do rearanżacji. Jednak zamiana gospodarzy wirusów grypy typu A w ptactwo dzikie w typowy dla drobiu typowo wyzwala szlak mutacji odbiegający od adaptacji ssaków, prawdopodobnie prowadząc wszelkie takie wirusy dalej od potencjalnej pandemii. Wreszcie, istnieje niezwykłe kliniczno-epidemiologiczne podobieństwo pomiędzy H7N9 i H5N1, z ważnym rozróżnieniem, że ponieważ H5N1 jest wysoce zjadliwym ptasim wirusem, który zabija drób domowy, jego ruch jest bardziej widoczny niż ruch H7N9, którego niska patogenność utrzymuje go w ukryciu do rzadki człowiek jest zainfekowany. W większości innych względów H5N1 i H7N9 są podobne: wielu ludzi było narażonych na oba bez widocznych klinicznie lub immunologicznie wykrywalnych dowodów zakażenia; choroba w sporadycznych przypadkach u ludzi była znacznie cięższa niż w przypadkach spowodowanych kiedykolwiek zaadaptowanym przez człowieka wirusem grypy typu A (59% i 28% przypadek śmiertelny odnotowany odpowiednio dla H5N1 i H7N9, pod koniec maja); przedstawienie kliniczne obejmuje obustronne zapalenie płuc przechodzące w zespół ostrej niewydolności oddechowej i niewydolność wielonarządową; niewiele było dowodów na transmisję z człowieka na człowieka; klastry rzadkich przypadków (dotychczas ledwo zidentyfikowane w przypadku H7N9) sugerują wspólne ekspozycje źródłowe u osób spokrewnionych genetycznie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta legnica’

Biorąc naszą lekcję – Poprawa przestrzegania w erze odpowiedzialności cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Co więcej, istnieje tu szerszy problem: w jaki sposób ryzyko powinno być przekazywane w procesie świadomej zgody, gdy badania porównują interwencje, które są uważane za standard opieki. W piśmie z dnia 7 marca 2013 r. OHRP stwierdził, że formularz zgody na badanie nie wykazał, że poziom tlenu dostarczanego niektórym niemowlętom w porównaniu do poziomu, jaki otrzymaliby, gdyby nie uczestniczyli, mógł zwiększyć ryzyko Uszkodzenie mózgu lub śmierć. 3 Na to odkrycie miały wpływ badania przeprowadzone w latach 50. XX wieku, ale naszym zdaniem nie udało się przypisać odpowiedniej wagi badaniom przeprowadzonym w przedwcześnie urodzonych niemowlętach w 2000 roku, które wykorzystywały bardziej wyrafinowane monitorowanie tlenu i pomiar tlenu urządzenia, podobne do tych stosowanych w SUPPORT4. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta legnica’

Biorąc naszą lekcję – Poprawa przestrzegania w erze odpowiedzialności cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Ale te wysiłki są niedoskonałe i niekompletne, więc na razie lekarze i pacjenci często będą mieli trudny czas na oszacowanie różnic w kosztach między możliwymi sposobami leczenia. Ponadto pacjenci i lekarze stają przed barierami społecznymi, aby omówić koszty opieki. Bez wątpienia wielu lekarzy i pacjentów uważa, że dyskusje na temat pieniędzy są niewygodne; nie zostali pouczeni w sposób prowadzenia rozmowy. Pacjenci martwią się, że pytanie o koszty narazi ich na szwank w stosunku do lekarzy lub doprowadzi do złego traktowania. Niektórzy lekarze uważają, że ich obowiązkiem jest zapewnienie najlepszej opieki medycznej niezależnie od kosztów. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »