Ortodonta
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘dentysta legnica’

Metode zadoscczyniaca tej potrzebie opracowal w kierowanej przeze mnie klinice Seweryn -Cutronberq

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Metodę zadośćczyniącą tej potrzebie opracował w kierowanej przeze mnie klinice Seweryn -Cutronberq. Polega ona na badaniu właściwości fizyko-chemicznych zawartości żołądka na czczo i w 45 minut po nieco zmienionym próbnym śniadaniu Gluzińskiego-Jaworsklego. Postępowanie: badany otrzymuje wieczorem wieczęrzę składającą się z 150 g przysmażonej cielęciriy siekanej, talerza bulionu mięsnego z ziemniakami, kompotu z 6-8 śliwek oraz szklankę herbaty. Nazajutrz rano na czczo po upływie 12 godzin wydobywa się za pomocą zwykłęgo (grubego) zgłębnika zawartość żołądkową tzw. okresu międzytrawiennego (A) i podaje się badanemu śniadanie białkowe w postaci posiekanego na drobne kawałki białka, jaja kurzego, ściętego przez 10 minutowe gotowanie w 40 mI wody przekroplonej, do której dodaje się następnie jeszcze 60 mI wody. Po 45 minutach wydobywa się ponownie zawartość żołądkową tzw. okresu trawiennego (B). W każdej zawartości oznacza si ilość, wygląd, barwę, przejrzystość, domieszki widoczne gołym okiem (śluz, ropa, krew, resztki pokarmowe), a po przesączeniu współczynnik załamania światła (n) za pomocą refraktometru głębinowego Pulfricha, napięcie powierzchniowe (8) kroplomierzem Traubegn, lepkość (v) wiskozymetrem Ostwalda, stężenie jonów wodorowych (pH) metodą wskaźników według Miciuieiisa, wolny kwas solny (L), kwas solny luźno związany (C) i ogólną kwaśność (A) miareczkowaniem n/lO roztworem ługu sodowego; pH można oznaczyć także przez obliczenie według wolnego kwasu solnego albo na podstawie gotowych tablic wzorcowych. [przypisy: dentysta Kraków, dentysta legnica, karboksyterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta legnica’

Metode zadoscczyniaca tej potrzebie opracowal w kierowanej przeze mnie klinice Seweryn -Cutronberq

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Odłuszczenie otrzewnej jest potrzebne także dlatego, że jej zlep z linią szwów chroni ścianę pęcherza od zakażenia; należy więc odłuszczyć otrzewną . – zanim jeszcze przystąpimy do zbadania guza w celu rozstrzygnięcia, czy guz nadaje się do usunięcia. W przypadkach dużych nowotworów pęcherza mocz bywa prawie zawsze zakażony, a zatem bez osłony otrzewnej może dojść do rozlanego zapalenia otrzewnej. W czasie operacji nowotworów pęcherza znajdujących się na tylnej lub tylno-bocznej ścianie nie otwieramy początkowo pęcherza moczowego, lecz odłuszczamy najpierw od niego na tępo otrzewną. [więcej w: dentysta poznań, Gabinet Stomatologiczny, dentysta legnica ]

Comments Off

« Previous Entries