Stomatologia i ortodoncja
Just another WordPress site

Monitorowanie przyłóżkowe w celu dostosowania terapii przeciwpłytkowej do stentowania tętnic wieńcowych AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2018

Badanie punktów końcowych na rok obserwacji. Ryc. 1. Ryc. 1. Udział pacjentów z wyjściowymi wydarzeniami losowymi i głównymi drugorzędnymi rezultatami. W roku obserwacji pierwotny punkt końcowy, czyli zgon z dowolnej przyczyny, zawał mięśnia sercowego, udar lub przejściowy atak niedokrwienny, pilna rewaskularyzacja wieńcowa i zakrzepica w stencie, wystąpiły u 34,6% pacjentów w grupie kontrolnej i w 31,1% osób w grupie leczenia konwencjonalnego (panel A). Wyniki były podobne dla głównego drugorzędowego punktu końcowego, zespołu zakrzepicy w stencie (rewaskularyzacja lub nie) i pilnej rewaskularyzacji (panel B). CI oznacza przedział ufności. W roku obserwacji pierwotny punkt końcowy wystąpił u 34,6% pacjentów w grupie kontrolnej i 31,1% osób w grupie leczonej konwencjonalnie (p = 0,10) (tabela 3 i wykres 1A). Wyniki były konsekwentnie podobne dla wszystkich drugorzędowych punktów końcowych (Tabela 3 i Figura 1B).
Podobne wyniki uzyskano również we wszystkich podgrupach zarówno dla głównego, jak i głównego drugorzędnego punktu końcowego (ryc. S4 w dodatkowym dodatku). Pierwotny punkt końcowy był głównie spowodowany wystąpieniem zawału mięśnia sercowego. Jednak uprzednio określone analizy wrażliwości z zawałem okołopanialnym zdefiniowanym jako poziom troponiny 5 lub 10 razy powyżej górnej granicy zakresu prawidłowego potwierdziły główne wyniki (ryc. S5 i S6 w dodatkowym dodatku).
Bezpieczeństwo
Jak ustalono zgodnie z definicjami STEEPLE16 zastosowanymi w tym badaniu, krwawienia wystąpiły u mniej niż 5,0% pacjentów. Częstość występowania poważnych krwawień nie różniła się istotnie pomiędzy obiema grupami (stosunek ryzyka do monitorowania, 0,70, przedział ufności 95% [CI], od 0,43 do 1,14). Wyniki były podobne w przypadku drobnych krwawień (Tabela 3).
Dyskusja
Monitorowanie funkcji płytek krwi z dostosowaniem leczenia przeciwpłytkowego stosownie do potrzeb przed i po implantacji stentu nie zmniejszyło częstości incydentów sercowo-naczyniowych, w porównaniu ze standardową strategią leczenia bez pomiaru działania leków przeciwpłytkowych. Wartość prognostyczna reaktywności płytek krwi podczas leczenia została wielokrotnie wykazana, 2-6,8, co prowadziło do uzasadnienia zindywidualizowanej terapii przeciwpłytkowej. Testy przyłóżkowe były wcześniej stosowane jako narzędzia przesiewowe do selekcji pacjentów ze słabą odpowiedzią na klopidogrel w celu oceny różnych metod leczenia. Jednakże sprzeczne wyniki takich interwencji odnotowano w badaniach kohortowych i badaniach z randomizacją.7,13,14,17,18 W badaniach z randomizacją, nasilenie hamowania płytek krwi u pacjentów ze słabą odpowiedzią na klopidogrel nie poprawiło wyników po podaniu podwójnych dawek. klopidogrelu lub prasugrelu były stosowane, podczas gdy hamowanie glikoproteiny IIb / IIIa poprawiło wyniki u tych pacjentów.17,18 W badaniu ARCTIC zahamowanie P2Y12 i hamowanie glikoproteiny IIb / IIIa zostały nasilone, gdy monitorowanie wykazało słabą odpowiedź na klopidogrel.
[hasła pokrewne: centrum stomatologiczne bydgoszcz, elastyna w kosmetyce, leczenie w komorze hiperbarycznej cena ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum stomatologiczne bydgoszcz elastyna w kosmetyce leczenie w komorze hiperbarycznej cena