Monitorowanie przyłóżkowe w celu dostosowania terapii przeciwpłytkowej do stentowania tętnic wieńcowych AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
December 8th, 2018

Kryteriami wyłączającymi była pierwotna przezskórna interwencja wieńcowa w przypadku zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, planowanym stosowaniem inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa, długotrwałym leczeniem przeciwzakrzepowym lub skazą krwotoczną. Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską. Protokół został zatwierdzony przez Francuską Krajową Instytucjonalną Radę ds. Etycznych Recenzji i został opublikowany wcześniej.15 Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Strategie losowania i leczenia
Randomizacja była przeprowadzana centralnie za pomocą interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej. Wybrani pacjenci zostali losowo przydzieleni do strategii oceny funkcji płytek krwi z dostosowaniem leków przeciwpłytkowych i dawek u pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią hamowania płytek (grupa kontrolna) lub do strategii leczenia konwencjonalnego bez oceny funkcji płytek krwi (grupa leczenia konwencjonalnego ). Randomizacja zawsze występowała po koronarografii i przed rozpoczęciem procedury interwencyjnej. W obu grupach leczenie doustnymi lekami przeciwpłytkowymi przed randomizacją pozostawiono do decyzji lekarza, ale zalecono dawkę nasycającą inhibitorów P2Y12 podawanych co najmniej 6 godzin przed implantacją stentu.
W grupie kontrolnej przeprowadzono pomiary funkcji płytek zarówno w przypadku inhibitorów aspiryny, jak i P2Y12. Te same pomiary były powtarzane 2 do 4 tygodni po implantacji stentu w celu dostosowania leczenia podtrzymującego, jeśli to konieczne. Monitorowanie funkcji płytek krwi wykonano za pomocą testu VerifyNow (Accumetrics), testu czynności płytek krwi przy użyciu dwóch różnych wkładów dla inhibitorów aspiryny i P2Y12. Wysoka reaktywność płytek podczas leczenia aspiryną została zdefiniowana jako 550 lub więcej jednostek reakcji aspiryny. Wysoka reaktywność płytek podczas leczenia tienopirydyną została zdefiniowana jako 235 lub więcej jednostek reakcji płytek krwi, 15% lub mniej zahamowania, w porównaniu z wyjściowym pomiarem agregacji indukowanym przez peptyd aktywujący receptor trombiny lub obu.
Przed implantacją stentu, jeśli stwierdzono wysoką reaktywność płytek podczas leczenia aspiryną, protokół wymagał podania dożylnej aspiryny. W przypadku stwierdzenia wysokiej reaktywności płytek podczas leczenia klopidogrelem, w protokole wezwano do podania inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa i dodatkowej dawki nasycającej klopidogrelu (w dawce .600 mg) lub dawki nasycającej prasugrelu (w dawce 60 mg) przed zabiegiem, a następnie po zabiegu dzienna dawka podtrzymująca wynosząca 150 mg klopidogrelu lub 10 mg prasugrelu. Leczenie przeciwpłytkowe nie zostało zmienione u pacjentów z odpowiednią odpowiedzią.
W 14 do 30 dni po implantacji stentu pacjenci z wysoką reaktywnością płytek podczas leczenia klopidogrelem zostali włączeni do prasugrelu w dawce 10 mg lub otrzymali 75 mg zwiększenie dawki podtrzymującej klopidogrelu; pacjenci z niską reaktywnością płytek podczas leczenia tienopiryną, zdefiniowaną jako hamującą w ponad 90%, zostali zamienieni na klopidogrel w dawce podtrzymującej 75 mg, jeśli otrzymywali prasugrel w dawce 10 mg lub klopidogrel w dawce 150 mg
[więcej w: poznań badania genetyczne, infra sauna, cystis epidermalis ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: cystis epidermalis infra sauna poznań badania genetyczne