Stomatologia i ortodoncja
Just another WordPress site

Długoterminowe wyniki leczenia po leczeniu miejscowego raka prostaty AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Autorzy Vanderbilt University przeprowadzili analizę danych. Wszyscy autorzy przyczynili się do napisania i przeglądu manuskryptu i nie zaangażowano żadnych dodatkowych niewymienionych osób. Wszyscy autorzy ponoszą odpowiedzialność za integralność i kompletność danych. Analiza statystyczna
Wszystkie analizy zostały dostosowane do wagi pobierania próbek. Porównania cech wyjściowych przeprowadzono za pomocą analizy regresji logistycznej z korektą i bez niej dla oceny skłonności. Zastosowaliśmy metody oceny skłonności do kontrolowania nierandomowych przypisań do leczenia.16,17 Zidentyfikowaliśmy, a priori, wyjściową charakterystykę pacjentów, którzy uważali, że przewidują rodzaj leczenia chirurgicznego i oszacowali ocenę skłonności do poddawania się prostatektomii poprzez uwzględnienie tych cech w wielozmienny model logistyczno-regresyjny z leczeniem jako zmienną odpowiedzi. Przetestowaliśmy różnice między grupami w zmiennych współzmiennych w obrębie kwintyli pod kątem skłonności i nie stwierdziliśmy znaczących różnic dla żadnej z klinicznych lub socjodemograficznych współzmiennych w obrębie kwintyli skłonności-score8.
Przeprowadziliśmy przekrojową analizę odpowiedzi na poszczególne pozycje w każdym punkcie czasowym badania i ocenę podłużną ocen podsumowujących specyficznych dla domeny od poziomu podstawowego do 15 roku. Wykorzystaliśmy modele regresji logistycznej do porównania odpowiedzi na poszczególne elementy według grupy badanej. Współczynniki dotyczące modelu obejmowały: masę próbkowania, wiek w chwili rozpoznania, rasę lub grupę etniczną, poziom wykształcenia, wynik choroby współdziałającej, wynik skłonności oraz odpowiedzi bazowe na konkretny przedmiot zainteresowania. Skorygowano iloraz szans i 95% przedziały ufności dla każdej pozycji. Wszystkie wartości P są dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważa się za wskazujące na istotność statystyczną. Oprogramowanie R, wersja 2.13.018 z pakietem ankiet, 19,20 zostało użyte do wszystkich analiz statystycznych.
Zastosowaliśmy wielopoziomowe podejście do obsługi brakujących danych. W przypadkach, w których pacjent nie zareagował na całą ankietę w danym punkcie czasowym, oszacowaliśmy brakujący wynik punktowy dla danej domeny przy użyciu liniowego modelu efektów mieszanych, który obejmował charakterystykę wyjściową pacjenta i różne warunki interakcji. W przypadku, gdy pacjent nie odpowiedział na całą ankietę, poszczególne elementy nie zostały przypisane, a pacjent nie został uwzględniony w analizie regresji logistycznej dla tego punktu czasowego. Kiedy pacjent zareagował na konkretną ankietę, ale nie zareagował na jeden lub dwa przedmioty w skali, użyliśmy metody imputacji gorącej talii, w której losowo wybrano odpowiedzi na przedmiot z puli pacjentów z identycznymi odpowiedziami na pozostałą część pytania pod kątem wyniku funkcjonalnego
[patrz też: leczenie w komorze hiperbarycznej cena, poradnia dietetyczna katowice, poradnia psychologiczna bielany ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: leczenie w komorze hiperbarycznej cena poradnia dietetyczna katowice poradnia psychologiczna bielany